rhy.fi
Etusivu

Saarikylän metsästäjät ry                  Vuosikokous                                                               Saarikylä, Maja                                    23.02.2020

Läsnä:          Olli Seppänen                 Markus Seppänen         Juha Kela                                                Väinö Kela                        Pentti Seppänen            Roope Kela                                            Matti Kotola                    Ale Seppänen                 Reijo Kela                                               Marko Tauriainen         

 1§                Marko Tauriainen avasi kokouksen

 2§                Marko Tauriainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Olli sihteeriksi.

Matti Kotola ja Juha Kela valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi

 3§                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 4§                Esityslistassa olivat ero- ja jatkavat johtokunnan jäsenet menneet väärin päin, mikä korjattiin ja hyväksyttiin.

 5§                Käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit.

 6§                Tili – ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille

 7§                Valittiin Marko Tauriainen jatkamaan seuran puheenjohtajana 

 8§                Erovuoroiset johtokunnan jäsenet jatkavat: Ale Seppänen, Olli Seppänen, Pentti Seppänen, Markus Seppänen ja Matti Kotola

                      Muut: Reijo Kela

 9§                Eero Tapio varsinainen toiminnantarkastaja ja Antti Sormunen varalla

10§               Marko Tauriaiselle  ja Olli Seppäselle  laajat tilinkäyttöoikeudet 

11§              Toimintasuunnitelma vahvistettiin. Vuosikokouskutsu laitetaan Ylä-Kainuuseen. Talvitapahtuma ja peijaat muistettavaa palstalle. Nämä päivitetään seuran sääntöihin.

12§              Jäsenmaksu 30€, liittymismaksut 250 € (seuran jäsenen puoliso, lapsi ja hänen puoliso). Kylään muuten sidoksissa oleva sekä muut  500 €

 Alle 18 v.4 vuotta a’25 €, jonka jälkeen jäsen.

13§              Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio.

14§              Kaatolupamaksu 90 €. Anotaan 10 lupaa yhteisluvan puitteissa. Hirvenmetsästys aloitetaan 13.10. Yhteislupaneuvottelukuntaan Ale, Marko, Olli.  Aloitetaan 10.10 klo 07.00.

15§              Kevättapahtuma lankalauantaina 11.4, talkoot 30.5. ja 15.8. Kesäkokous 15.8. Perhejahti 17.10. Peijaat kekrinä

16§              Puheenjohtaja päätti kokouksen

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös