rhy.fi
Lausunto Nordic Talc

Nordic Talc Oy:n YVA-ohjelma

 

Saarikylän Metsästäjät Ry/ lausunto

 

Saarikylän alueella toimii aktiivisesti metsästysseura nimeltään Saarikylän Metsästäjät Ry. Seura on toiminut keskeytyksettä vuodesta 1967 ja toiminta-alueena on Saarikylän ympäristön yksityismetsät sekä alueen valtiomaat.

Saarikylän Metsästäjät Ry:ssä on jäseniä 65. Jäsenten lisäksi alueelle myönnetään vaihteleva määrä metsästyslupia myös ulkopuolisille henkilöille. Metsästyksen tavoitteena on säädellä lintu-,jänis- ja sorkkaeläinkantoja ja siten edistää luonnon monimuotoisuutta. Puhdas luonto ja luonnon rauha sekä puhtaat vedet ovat tärkeitä tekijöitä toiminnan jatkuvuudelle. 

Saarikylän Metsästäjillä on yhteisöä palveleva metsästysmaja Kivikankaan pohjoispuolella Saarijärven luoteis-kulmassa. Majaa käytetään seuran jäsenten lyhytaikaisena majoitustilana

Saarikylän Metsästäjät tunnistaa mahdollisen kaivostoiminnan positiivisen vaikutuksen alueen työllisyyteen ja sitä kautta Suomussalmen kunnan talouteen.

YVA-ohjelmassa aiheuttaa kuitenkin merkittävää huolta seuraavat tekijät, joihin Saarikylän Metsästäjät Ry haluaa tarkat selvitykset;

1.Vesien hallinta

-Saarijärven ja sen läheisten valuma-alueen vesien tilaa ei saa heikentää.

2.Melu

-kaivosprosessin (poraus, räjäytys, murskaus ja jalostus) aiheuttama melu lähialueille on minimoitava

3.Tärinä

-räjäytystoiminnasta johtuva tärinän vaikutus lähialueilla on eliminoitava

4.Pöly

-kaivostoiminnan ja siihen liittyvän liikenteen aiheuttaman pölyn leviäminen lähialueelle on estettävä jotta luonto säilytetään puhtaana

Edellä mainituista tekijöistä erityisesti melun ja pölyn ja vesien valumien ympäristöhaittoja lisää se tosiasia ,että kaivoksen sijainti olisi merkittävästi (20-30m) korkeammalla maastokohdalla kuin järvi, kylän vakiasutus, vapaa-ajan asunnot sekä ympäröivät metsästysmaat.

 

Lisätietoja Saarikylän Metsästäjien puolesta antaa:

Marko Tauriainen

tauriainen86mail.com

0505235382

Olli seppänen

ollise30mail.com

0407171346

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös